Sadekov advokaadibüroo

Haldusõigus ja –menetlus


Kohtuvaidlused riigiga pole kunagi olnud lihtsate killast. Pole võimalik võrrelda eraisiku ja riigiaparaadi võimalusi, millest viimane on teatavasti palju soodsamas seisundis. Taolises olukorras omab õiguste asjatundlik esindamine olulist tähendust. Esindajal lasub eriline vastutus. Kahtlemata nõuab haldusmenetlus ka kohtult erilist lähenemist koos õigusega hankida tõendeid rõhuasetusega nõrgema menetluspoole õiguste tagamisel. See aga ei tähenda, et esindaja võib jääda lootma üksnes kohtule. Antud olukorras on esindaja kohustatud rõhutatult korrektselt ja ülimalt üksikasjalikult tagama oma kliendile kõigi menetlusõiguslike vahendite ammendava rakendamise.

Vaata veel