Sadekov advokaadibüroo

Kriminaalõigus ja –menetlus


Miski ei piira sellisel määral isikuõigusi ja –vabadusi, sekkudes väljakujunenud asjade käiku, kui kriminaaluurimine. Isikuõiguste ja –vabaduste piiramine võib vahel olla niivõrd intensiivne, et uurimine ise ennetab karistust ja võib olulisel moel laostada kahtlustatava inimese isiklikku elu, karjääri, aga vahel ka tervist.

Kahtlustatava käitumine alates uurimise esimestest minutitest võib dikteerida süüdistuse esitamise kogu edasist käiku ja perspektiivi. Õigeaegne tõhusa kaitse kaasamine soodustab enamkaalutletust kahtlustatava õiguste piiramisel, kahtlustuse põhjendatuse selgemat piiritlemist ja tõkendi õigemat valikut.

Meie advokaadibüroo ülesandeks on kõigi kahtlustatava või süüdistatava huvide maksimaalsete seadusega lubatud kaitsevahendite rakendamine alates menetluse algushetkedest kuni selle lõpuni.

Vaata veel