Sadekov advokaadibüroo

Tsiviilõigus ja -menetlus


Kaasaegne ühiskonna areng on kaasa toonud keerulisi tsiviilõiguslikke suhteid. Meie büroo üheks tegevuse suunaks on nii füüsiliste isikute kui ja erinevates tegevusvaldkondades tegutsevate firmade nõustamine tehingute, lepingute ja lepinguväliste kohustuste küsimustes, kaasa arvatud välisriikidega sõlmitavad majandusalased lepingud ja tehingud. Ei ole piisav, kui omad mingit summat või hüve saamise nõudeõigust. Oma õigust peab teostama ja realiseerima oskuslikult, rakendades õiguslikke meetodeid. Vastasel juhul võib omaenese õiguse kasutamine osutuda probleemiks, sealhulgas ka kriminaalset laadi.

Kaasaegne kohtumenetlus nõuab hulgaliste tingimuste ja protseduuride järgmist. Ei ole saladus, et pikalevenivad protsessid ja protsessiosalise oskamatud toimingud võivad muuta nõude mitte üksnes keerulisemaks, vaid jätta kohtumenetluse osapoole hoopiski ilma mistahes tulevikuväljavaatest.

Vaata veel