Sadekov advokaadibüroo

Alan Gubinski


Vladimir Sadekovi tööga jäin väga rahule. Minu asi oli keeruline paragrahvide mõttes, aga lihtne sisuliselt. Vladimiri järjekindlus, täpsus, esialgsete juriidiliste seisukohtade õigsus ja nende täiendav selgitamine viis minu kaasuses olukorrani, kus kolmanda astme kohus tühistas 100% ulatuses madalamate kohtuastmete ekslikud otsused. Seda pidavat kohtupraktikas juhtuma väga harva. Riigkohtu otsus mõistis mind täies ulatuses kõikides prokuratuuri süüdistustes õigeks. Olen tänulik, et minu kõikuma löönud usk õiglusesse sai Riigikohtu otsusega taastatud ja seda tänu Vladimir Sadekovile.