Sadekov advokaadibüroo

Meeskond


Vladimir Sadekov
vandeadvokaat, juhtivpartner

Vandeadvokaat

Töökogemus


Vladimir Sadekov on advokaadibüroo „Sadekov“ asutaja ja juht. Tema juriidiline tegevus juristina algas 1998.a. Ta sai esmalt kuulsaks 2000.a., osaledes kaitsjana Giovanni Sposatto resonantsiprotsessis koos Simon Leviniga ja Andress Gorkiniga. Töötades suurtes rahvusvahelistes firmades, samuti erinevates büroodes ta sai osalemise kogemusi osaledes kommertsvaidlustes. Alates 2005.a. on tema töö põhiliseks suunaks kriminaalõigus ja kriminaalmenetlus, samuti klientide kompleksne teenindamine. Väga kuulsaks ta sai seoses eduka kaitsega „Pronksiöö“ protsessis. Peale Eestit on V. Sadekov osalenud klientide kaitsjana Saksamaal, Prantsusmaal ja Soomes.

Haridus

2005 Audentes Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2001 Concordia Rahvusvaheline Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Karjäär

Alates 2010 juhtivpartner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2009 vandeadvokaat, Advokaadibüroo Leonid Olovjanisnikov
2006-2009 vandeadvokaadi vanemabi, Advokaadibüroo Leonid Olovjanisnikov
2004-2005 jurist, VS Õigusbüroo
2003-2004 jurist, Advokaadibüroo Concordia
2001-2003 jurist, AS VIM Agentuur
1999-2001 jurist, AS BI-Info

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2006. aastast

Keeleoskus

Vene, eesti, inglise

Tegevusvaldkonnad

 • Karistusõigus ja -kohtumenetlus
 • Väärteomenetlus
 • Võlaõigus
 • Perekonnaõigus

Aleksei Vassiljev
vandeadvokaat tel. 372 5150782

Vandeadvokaat

Töökogemus

Töötab Vladimir Sadekovi advokaadibüroos alates 2015. a märtsist. Varasemalt on Aleksei töötanud Maksu- ja Tolliametis maksuvõlgade sissenõudmise erimenetluse talituses juristina. 2009. aastal on tunnistatud Maksu- ja Tolliameti parimaks sissenõudjaks. Tema põhiliseks suunaks on täite- ja pankrotimenetlus, maksu- ja haldusõigus, maksumenetlus ja halduskohtumenetlus, ühinguõigus, eraõigus (sh asjaõigus, võlaõigus, tööõigus ja perekonnaõigus). Aleksei koostatud menetlusdokumente on Riigikohtus korduvalt arutatud, mille põhjal on tehtud olulisi õiguse arengut mõjutavaid otsuseid ning mis on saanud pretsedendiks madalama astme kohtutele. 2007. aastal kaitses ta oma magistritöö teemal „Äriühingu juhtorgani vastutus võlausaldajate ees“. Praeguses karjääristaadiumis peab ta enda jaoks tähtsaks ühinguõigust (kommertsõigust) ning küsimusi, mis on seotud äriühingu juhatuse liikme vastutusega kreeditoride ees, mille eriliigiks on juhatuse liikme vastutus riigi e täpsemalt Maksu- ja Tolliameti ees.

Karjäär

12.02.2020 Vladimir Sadekov advokaadibüroo OÜ, vandeadvokaat;
15.09.2015 Vladimir Sadekov advokaadibüroo OÜ, advokaat;
02.03.2015 – Vladimir Sadekov advokaadibüroo OÜ, jurist;
03.03.2008 –01.03.2015 – Maksu- ja Tolliamet, jurist
01.07.2002 - 29.02.2008 – Õigusbüroo KPP Capital OÜ, jurist
03.09.2001-24.07.2002, Bi-Info AS, jurist.

Haridus

Magister. 2005 – 2007 Eraakadeemia NORD, õigusteaduskond, magistrikraad, Tallinn, Eesti
1996 - 1998 Vene Balti Instituut, õigusteaduskond, bakalaureusekraad, Tallinn, Eesti
1993 – 1996 St-Peterburi Majanduse ja Õiguse Intsituut, St Peterburg, Vene Föderatsioon

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2015. aastast

Keel

vene, eesti

valdkond

 • Eraõigus (sh asjaõigus, võlaõigus, tööõigus ja perekonnaõigus)
 • Täitemenetlus;
 • Pankrotimenetlus
 • Maksuõigus ja maksumenetlus
 • Halduskohtumenetlus
 • Ühinguõigus
 • e-mail: aleksei.vassiljev@sadekov.ee

Maria Abramenkova
advokaat

Haridus

2016 Tallinna Tehnika Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2013 Tallinna Tehnika Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Karjäär

Alates 21.märts 2017 vandeadvokaadi abi, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2016-2017 jurist, Kohtutäitur Katrin Velleti büroo
2013-2016 jurist, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2012-2013 - assistent, Eesti Inimõiguste Keskus
2012 - assistent, Tallinna Linnavalitsus

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2017.aastast

Keeleoskus

Vene, eesti, inglise

Tegevusvaldkonnad

 • Täitemenetlus
 • Perekonnaõigus
 • Tööõigus
 • Võlaõigus
 • Aleksandra Lilu
  raamatupidaja

  Raamatupidaja, assistent

  Haridus

  2011 Tallinna Majanduskooli majandusarvestuse ja maksunduse osakond, raamatupidamise eriala

  Keeleoskus

  Vene, eesti